Üyelerimizi-müşterilerimizin ‘’nurtenabla.com’’ a vermiş olduğu bilgilerin gizliliği, korunması ve ilgili diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

-İş bu üyelik ve kullanım sözleşmesi (Sözleşme olarak anılacaktır), nurtenabla.com internet sitesi altında sunulan hizmetleri sunan Uzun Çarşı Cad. Kurşunlu Han No:10 Antakya/HATAY adresinde www.nurtenabla.cominternet adresine üye olan ya da üye olmaksızın internet sitesi altında sunulan hizmetleri kullanan (‘’kullanıcı’’) arasında elektronik olarak onaylanmıştır.

-İş bu sözleşmesinin konusunu; kullanıcı tarafından www.nurtenabla.comalan adı ve buna bağlı alt alan adları altında sunulan hizmetlerin kullanım şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturmaktadır.

-Kullanıcı, nurtenabla.com sistemine üye olurken vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu, bunların yanlış olmasından kaynaklanabilecek her türlü zarardan ve yaptırımdan münhasıran sorumlu olduğunu, nurtenabla.com’un bu yönde uğrayabileceği her türlü zararı derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı tarafından belirlenen ve kendisine münhasır kullanıcı adı ve şifrenin gizliliğinden Kullanıcı sorumlu olup, bunların kendi kusuru veya ihmali neticesinde üçüncü kişilerin eline geçmesinden ve bu sebeple uğrayabileceği zarardan nurtenabla.com’un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

-Kullanıcı tarafından, nurtenabla.com sistemi kullanılırken ve sisteme her türlü içerik temin edilirken Türkiye Cumhuriyeti’nde uygulanan ve yürürlükteki her türlü mevzuata uygun davrandığını, bu içeriğin genel ahlaka uygun olduğunu, üçüncü kişilerin herhangi bir hakkını (kişilik hakları, fikri ve sınai mülkiyet hakları, vb.) ihlal etmediğini; aksi yöndeki davranışından dolayı nurtenabla.com’un uğrayabileceği her türlü zararı derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

-Kullanıcı, İnternet Sitesi’nde kendisi veya diğer Kullanıcılar tarafından temin edilen içeriklerin (yorum, yazı, fotoğraf, video, ilan, vb.) bunu ilk olarak yükleyen kişiye ait olduğunu ve bu nedenle nurtenabla.com’un bu içerik nedeniyle herhangi bir sorumluluğu veya yükümlülüğü olmadığı kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, Kullanıcı kendisi tarafından temin edilen içerik nedeniyle münhasıran sorumlu olduğunu ve bunlardan dolayı doğabilecek her türlü ihtilaf ve tazminat talebinden nurtenabla.com’u bağışık tutmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

-Kullanıcı, İnternet Sitesi üzerinde online ödeme yöntemleri ve kredi kartı kullanımı gerektiren işlemlerde, kart malikinin rızası ile işlem yapacağını, ters ibraz nedeniyle oluşacak avukatlık masrafı dahil her türlü masraf ve zarardan münhasıran sorumlu tutulacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

-Kullanıcı, İnternet Sitesi’nin çalışmasını durdurucu veya engelleyici işlemlerde (spam, virus, truva atı, kötü niyetli diğer yazılımlar, vb.) bulunmayacağını veya bu yönde işlemlerde bulunan üçüncü kişilerle irtibat içerisinde olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

-Kullanıcı tarafından, işbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin ihlal edilmesi ve/veya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı veya diğer merciler tarafından talep edilmesi halinde, nurtenabla.com’un Kullanıcı’nın oluşturmuş olduğu hesabı askıya alma, silme ve bir daha hesap açma imkanını elinden alma hakları ve bunlardan bağımsız olarak tazminat talep etme hakkı saklıdır.

-İşbu Sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla, nurtenabla.com’un her zaman tek taraflı olarak Kullanıcı’nın üyeliğini sonlandırma, dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Kullanıcı, nurtenabla.com’un bu yöndeki işlemine peşinen rıza göstermekte olup, bu nedenle nurtenabla.com’dan bir tazminat talep etmeyeceğini beyan ve kabul eder.

-Kullanıcı, yasal ve ticari sebeplerle, nurtenabla.com tarafından kendisinin internet servis sağlayıcısının adı ve internet protokol (IP) adresi, erişim tarihi ve saati, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin adresi gibi bilgileri saklamasına rıza gösterdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

-Kullanıcı tarafından, kişisel bilgilerinin nurtenabla.com veya iş ortakları tarafından tanıtım, haberleşme ve reklam amacıyla kullanılabileceğine, bu hususta kendisine, İnternet Sitesi üzerinde aksi yönde beyanda bulunmadığı sürece, gerek e-posta ve gerekse kısa mesaj-SMS gönderilebileceğine rıza gösterilmiş olduğu kabul, beyan ve taahhüt edilir. Söz konusu kişisel bilgilerin gizliliğinin korunması için nurtenabla.com tarafından azami çaba sarf edilecek olup, bu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesinden dolayı nurtenabla.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

-nurtenabla.com tarafından, Kullanıcı’nın kişisel veri ve bilgileri yasal nedenlerden dolayı ve/veya resmi mercilerin talebi üzerinde, Kullanıcı’nın önceden izninin alınmasına gerek olmaksızın ifşa edilebilir.

– nurtenabla.com, İnternet Sitesi’nin sorunsuz çalışması için azami gayreti gösterecek olup, sistemin hatasız çalışacağını taahhüt etmemekte ve kullanıcıların verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve bunlara gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, İnternet Sitesi’nin kullanımından doğabilecek herhangi bir zarardan dolayı nurtenabla.com’un sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder. nurtenabla.com münhasıran kendi takdirine bağlı olarak, İnternet Sitesi’nin tamamımını veya bir kısmını değiştirebilir, silebilir veya bazı hizmetleri geçici veya kalıcı olarak askıya alabilir.

-İnternet Sitesi nurtenabla.com’un kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir ve nurtenabla.com bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan hiçbir surette sorumlu değildir.

-nurtenabla.com, İnternet Sitesi’nin genel görünüm ve dizaynı ile İnternet Sitesi’ndeki tüm bilgi, resim, marka, alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir. Internet Sitesi’nde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet Sitesi’nin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketlerden dolayı nurtenabla.com’un hukuki ve cezai talepleri ve burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

Open chat
Yardım ister misiniz?
Merhaba.
Üyelik & Kullanım Koşulları ile ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Dilerseniz "nurten.abla" instagram sayfamızı ziyaret edebilirsiniz..